dataskydd

Dataskydd

Följande dataskyddsförklaring gäller för användningen av vårt onlineerbjudande www.carpet1001.de (hädanefter "webbplatsen") .

Vi lägger stor vikt vid dataskydd. Insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordningar, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

1       Ansvarsfull person

Den person som är ansvarig för insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter i enlighet med artikel 4 nr 7 GDPR är

Pearl matta

Ägare Selda Özbünar

Long Street 92

90762 Fuerth

Tyskland

Om du vill invända mot insamling, bearbetning eller användning av dina uppgifter av oss i enlighet med dessa dataskyddsbestämmelser som helhet eller för enskilda åtgärder, kan du rikta din invändning till den ansvarige.

Du kan spara och skriva ut denna dataskyddsförklaring när som helst.

2       Allmänna ändamål med behandlingen

Vi använder personuppgifter i syfte att driva webbplatsen och internetbutiken.

3       Vilken data vi använder och varför

3.1       Värdskap

De värdtjänster vi använder tjänar till att tillhandahålla följande tjänster: Infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster som vi använder för att driva webbplatsen .

Vi eller vår värdleverantör behandlar lagerdata, kontaktdata, innehållsdata, avtalsdata, användningsdata, meta- och kommunikationsdata från kunder, intresserade parter och besökare på denna webbplats på grundval av våra legitima intressen av en effektiv och säker tillhandahållande av vår webbplats i enlighet med artikel 6 paragraf 1 p. 1 f ) GDPR i förening med artikel 28 GDPR.

3.2       Få åtkomst till data

Vi samlar in information om dig när du använder denna webbplats. Vi samlar automatiskt in information om ditt användningsbeteende och din interaktion med oss och registrerar data om din dator eller mobila enhet. Vi samlar in, sparar och använder data varje gång vår e- webbplats besöks (så kallade serverloggfiler). Åtkomstdata inkluderar :

-      Namn och URL för den uppropade filen

-      Datum och tid för begäran

-      mängd data som överförs

-      Meddelande om lyckad hämtning (HTTP-svarskod)

-      Webbläsartyp och webbläsarversion

-      operativ system

-      Referens-URL (dvs den tidigare besökta sidan)

-      Webbplatser som nås av användarens system via vår webbplats

-      Användarens Internetleverantör

-      IP-adress och den begärande leverantören

Vi använder dessa loggdata utan tilldelning till din person eller annat profilskapande för statistiska utvärderingar för drift, säkerhet och optimering av vår webbplats , men även för anonym registrering av antalet besökare på vår webbplats (trafik) samt omfattningen och skriver användningen av vår hemsida och tjänster, även för faktureringsändamål, för att mäta antalet klick som mottagits från samarbetspartners. Baserat på denna information kan vi tillhandahålla personligt och platsbaserat innehåll och analysera datatrafik, söka efter och korrigera fel och förbättra våra tjänster.

Detta är också vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 f) GDPR.

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera loggdata i efterhand om det, baserat på specifika indikationer, finns en berättigad misstanke om olaglig användning. Vi lagrar IP-adresser i loggfilerna under en begränsad tidsperiod, om detta är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för tillhandahållande av tjänster eller fakturering av en tjänst, t.ex. B. om du använder något av våra erbjudanden . Efter att ha avbrutit beställningsprocessen eller efter mottagande av betalning, raderar vi IP-adressen om den inte längre behövs av säkerhetsskäl . Vi sparar även IP-adresser om vi har en specifik misstanke om brott i samband med användningen av vår webbplats. Vi sparar även datumet för ditt senaste besök som en del av ditt konto (t.ex. när du registrerar dig, loggar in, klickar på länkar etc.).

3.3       Småkakor

Vi använder så kallade sessionscookies för att optimera vår e-webbplats. En sessionscookie är en liten textfil som skickas av respektive server när du besöker en webbplats och tillfälligt lagras på din hårddisk. Denna fil som sådan innehåller ett så kallat sessions-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Det betyder att din dator kan kännas igen när du återvänder till vår webbplats. Dessa cookies raderas efter att du stänger din webbläsare. De tjänar z. B. till att du kan använda varukorgsfunktionen över flera sidor.

I mindre utsträckning använder vi även beständiga cookies (även små textfiler som lagras på din enhet) som finns kvar på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare nästa gång du besöker den. Dessa cookies lagras på din hårddisk och raderas efter den angivna tiden. Deras livslängd är 1 månad till 10 år . På så sätt kan vi presentera vårt erbjudande för dig på ett mer användarvänligt, effektivt och säkert sätt och till exempel visa dig information på sidan som är specifikt anpassad för dina intressen.

Vårt berättigade intresse av att använda cookies i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 f) GDPR ligger i att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare.

Följande data och information lagras i cookies:

-       Inloggningsinformation

-       språkinställningar

-       angivna söktermer

-       Information om antalet besök på vår webbplats och användningen av enskilda funktioner på vår webbplats.

När cookien aktiveras tilldelas den ett identifikationsnummer och dina personuppgifter tilldelas inte detta identifieringsnummer. Ditt namn, IP-adress eller liknande data som skulle göra det möjligt att tilldela cookien till dig lagras inte i cookien. På basis av cookie-teknik får vi endast pseudonymiserad information, till exempel om vilka sidor i vår butik som besöktes, vilka produkter som visats osv.

Du kan ställa in din webbläsare så att du i förväg är informerad om inställningen av cookies och kan i enskilda fall bestämma om du vill utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt, eller att cookies helt förhindras. Detta kan begränsa funktionaliteten på webbplatsen.

3.4      Data för att uppfylla våra avtalsförpliktelser

Vi behandlar personuppgifter som vi behöver för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, såsom namn, adress, e-postadress, beställda produkter, fakturerings- och betalningsdata. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för ingående av avtalet.

Uppgifterna kommer att raderas efter att garantiperioderna och lagstadgade lagringsperioder har löpt ut. Data som är länkade till ett användarkonto (se nedan) kommer i alla fall att behållas under hela detta kontos varaktighet.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6 paragraf 1 S. 1 b ) GDPR, eftersom dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

3.5       Användarkonto

Du kan skapa ett användarkonto på vår webbplats. Om du vill ha detta behöver vi de personuppgifter som efterfrågas när du loggar in. När du loggar in senare krävs endast din e-postadress eller ditt användarnamn och lösenordet du valt.

För den nya registreringen samlar vi in stamdata (t.ex. namn, adress), kommunikationsdata (t.ex. E-postadress) och betalningsuppgifter (bankuppgifter) samt åtkomstdata (användarnamn och lösenord).

För att säkerställa din korrekta registrering och för att förhindra obehöriga registreringar från tredje part kommer du att få en aktiveringslänk via e-post efter att du har registrerat dig för att aktivera ditt konto. Först efter att du har registrerat dig kommer vi permanent att spara de uppgifter du har överfört i vårt system.

När du har skapat ett användarkonto kan du när som helst låta oss radera det utan att det ådras några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. Ett meddelande i textform till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 (t.ex. e-post, fax, brev) är tillräckligt för detta. Vi kommer då att radera dina lagrade personuppgifter, såvida vi inte fortfarande måste lagra dem för att behandla beställningar eller på grund av lagstadgade krav på lagring.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 a ) GDPR.

3.6       Nyhetsbrev

För att registrera dig för nyhetsbrevet krävs de uppgifter som efterfrågas i registreringsprocessen. Anmälan till nyhetsbrevet loggas. Efter registrering kommer du att få ett meddelande till den angivna e-postadressen som ber dig att bekräfta din registrering ("dubbel opt-in"). Detta är nödvändigt för att tredje part inte ska kunna registrera sig med din e-postadress.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att ta emot nyhetsbrevet och därmed avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Vi sparar registreringsuppgifterna så länge det krävs för att skicka nyhetsbrevet. Vi lagrar loggningen av registreringen och leveransadressen så länge det fanns ett intresse av bevis för det ursprungligen lämnade samtycket, vanligtvis preskriptionstiderna för civilrättsliga anspråk, det vill säga högst tre år.

Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet är Ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 a ) i förening med Artikel 7 GDPR i kombination med Avsnitt 7 Stycke 2 Nr 3 UWG . Den rättsliga grunden för att logga registreringen är vårt berättigade intresse av att bevisa att utskicket genomfördes med ditt samtycke.

Du kan när som helst avbryta din registrering utan att det uppstår några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. Ett meddelande i textform till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 (t.ex. e-post, fax, brev) är tillräckligt för detta. Naturligtvis hittar du också en avregistreringslänk i varje nyhetsbrev.

3.7       Produktrekommendationer

Oberoende av nyhetsbrevet kommer vi regelbundet att skicka produktrekommendationer till dig via e-post. På så sätt skickar vi information till dig om produkter ur vårt sortiment som du kan vara intresserad av utifrån dina senaste köp av varor eller tjänster från oss. När vi gör det följer vi strikt de lagliga kraven. Du kan när som helst invända mot detta utan att det uppstår några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtarifferna. Ett meddelande i textform till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 (t.ex. e-post, fax, brev) är tillräckligt för detta. Naturligtvis hittar du också en avregistreringslänk i varje mejl.

Den rättsliga grunden för detta är det lagliga tillståndet enligt artikel 6. stycke 1 mening 1 f) GDPR i förening med 7 § stycke 3 UWG.

3.8       e-postkontakt

Om du kontaktar oss (t.ex. genom att använda kontaktformuläret eller e-post), kommer vi att behandla dina uppgifter för att behandla förfrågan och i det fall följdfrågor uppstår.

Om databehandlingen sker för genomförandet av förkontraktsåtgärder, som sker på din begäran, eller, om du redan är vår kund, för genomförandet av avtalet, är den rättsliga grunden för denna databehandling artikel 6 paragraf 6. 1 sid . 1 b) GDPR.

Övriga personuppgifter behandlar vi endast om du samtycker till (art. 6 st. 1 p. 1a) DSGVO) eller om vi har ett berättigat intresse av behandlingen av uppgifter (art. 6 st. 1 p. 1f) DSGVO). Ett berättigat intresse är t.ex. B. svara på ditt mejl.

4:a       Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler, som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om användningen av denna webbplats av webbplatsbesökare överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Detta är också vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 f) GDPR.

Google har underkastat sig Privacy Shield-avtalet mellan Europeiska unionen och USA och är certifierat. Som ett resultat av detta åtar sig Google att följa standarderna och bestämmelserna i europeisk dataskyddslagstiftning. Du kan hitta mer information i följande länkade inlägg: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Vi har aktiverat IP-anonymisering på denna webbplats (anonymizeIp ). Som ett resultat kommer din IP-adress dock att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen kommer endast att skickas till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning.

Du kan också förhindra överföring av data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och behandlingen av dessa data av Google genom att använda webbläsarens plugin som finns tillgänglig under följande länk Ladda ner och installera: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Som ett alternativ till webbläsarplugin eller i webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som kommer att förhindra Google Analytics från att samla in data på denna webbplats i framtiden (denna opt-out-cookie Fungerar bara i den här webbläsaren och bara för den här domänen. Om du tar bort cookies i din webbläsare måste du klicka på denna länk igen: [ Inaktivera Google Analytics ]

5       Lagringstid

Om inte särskilt anges lagrar vi endast personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla de eftersträvade syftena.

I vissa fall föreskriver lagstiftaren lagring av personuppgifter , till exempel inom skatte- eller handelsrätt. I dessa fall kommer uppgifterna endast att lagras av oss för dessa lagliga ändamål , men kommer inte att behandlas på annat sätt och kommer att raderas efter att den lagliga lagringsperioden har löpt ut.

6:a       Dina rättigheter som registrerad

Enligt gällande lagar har du olika rättigheter med avseende på dina personuppgifter. Om du vill hävda dessa rättigheter, skicka din förfrågan via e-post eller post, tydligt identifiera dig, till adressen som anges i avsnitt 1 .

Du hittar en översikt över dina rättigheter nedan.

6.1       Rätt till bekräftelse och information

Du har rätt till tydlig information om behandlingen av dina personuppgifter.

I detalj:

Du har rätt att när som helst få bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas. Om så är fallet har du rätt att begära gratis information från oss om de personuppgifter som lagras om dig, tillsammans med en kopia av dessa uppgifter. Dessutom finns det rätt till följande information:

 1.     ändamålen med behandlingen;
 2.     de kategorier av personuppgifter som behandlas;
 3.     mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller fortfarande lämnas ut, särskilt för mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
 4.     om möjligt , den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet;
 5.     Förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av de personuppgifter som rör dig eller till begränsning av behandlingen av den ansvariga eller en rätt att invända mot denna behandling;
 6.     rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
 7.     om personuppgifterna inte samlas in från dig , all tillgänglig information om uppgifternas ursprung;
 8.     Förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med artikel 22 punkterna 1 och 4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om logiken som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för dig .

Om personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation har du rätt att få information om lämpliga garantier i enlighet med art . 46 GDPR ska informeras i samband med överföringen.

6.2       Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi korrigerar och vid behov kompletterar dina personuppgifter.

I detalj:

Du har rätt att utan dröjsmål begära att vi korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter – inklusive genom en kompletterande förklaring.

6.3       Rätt till radering ("rätt att bli glömd")

I ett antal fall är vi skyldiga att radera personuppgifter som rör dig.

I detalj:

I enlighet med artikel 17 (1) GDPR har du rätt att kräva att vi raderar berörda personuppgifter omedelbart, och vi är skyldiga att radera personuppgifter omedelbart om något av följande skäl föreligger:

 1.     Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
 2.     Du återkallar ditt samtycke som ligger till grund för behandlingen i enlighet med art . 6 para . 1 S. 1 a ) GDPR eller art . 9 paragraf . 2 a ) GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
 3.     Enligt art . 21 para . 1 GDPR invänder du mot behandlingen och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller så invänder du i enlighet med Art . 21 para . 2 GDPR invändning mot behandlingen.
 4.     Personuppgifterna behandlades olagligt.
 5.     Raderingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsländer som vi lyder under.
 6.     Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med art . 8 para . 1 GDPR.

Om vi har offentliggjort personuppgifterna och vi är skyldiga att radera dem i enlighet med artikel 17 punkt 1 GDPR kommer vi att vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och implementeringskostnaderna, att informera de databehandlingsansvariga som behandlar personuppgifterna att du har bett dem att radera alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller repliker av dessa personuppgifter .

6.4       Rätt till begränsning av behandlingen

I ett antal fall har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

I detalj:

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:

 1.     Du bestrider riktigheten av personuppgifterna under en period som gör det möjligt för oss att kontrollera riktigheten av personuppgifterna,
 2.     behandlingen är olaglig och du vägrade radera personuppgifterna och istället begärde att användningen av personuppgifterna skulle begränsas ;
 3.     vi behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men du behöver uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
 4.     Du har invänt mot behandlingen i enlighet med art . 21 para . 1 GDPR, så länge det ännu inte har fastställts om de legitima skälen för vårt företag väger tyngre än dina.

6.5       Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få maskinläsbara personuppgifter om dig, att överföra dem eller att få dem överförda av oss.

I detalj:

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan hinder från oss, förutsatt att

 1.     behandlingen grundar sig på samtycke enligt art . 6 para . 1 S. 1 a ) GDPR eller art . 9 paragraf . 2 a ) GDPR eller på ett kontrakt i enlighet med art . 6 para . 1 mening 1 b ) GDPR bygger och
 2.     behandlingen utförs med hjälp av automatiserade procedurer.

När du utövar din rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 har du rätt att få personuppgifterna överförda direkt från oss till en annan ansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt.

6.6       Rätt att invända

Du har rätt att invända mot laglig behandling av dina personuppgifter av oss om detta är motiverat av din speciella situation och våra intressen av behandlingen inte går före.

I detalj:

Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som baseras på Art . 6 para . 1 meningen 1 e ) eller f ) GDPR äger rum, att invända; detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser. Vi behandlar inte längre personuppgifterna om vi inte kan bevisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi behandlar personuppgifter för att driva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig i syfte att sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam.

Du har rätt, av skäl som härrör från din speciella situation, mot behandlingen av dina personuppgifter, som används för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med art . 89 paragraf . 1 GDPR sker, såvida inte behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift i det allmännas intresse.

6.7       Automatiserade beslut inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling – inklusive profilering – som har rättsverkningar för dig eller som väsentligt påverkar dig på liknande sätt.

Det finns inget automatiserat beslutsfattande baserat på de personuppgifter som samlas in.

6.8       Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

6.9       Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, på din arbetsplats eller på platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av personuppgifterna angående dig är olagligt .

7:a       Datasäkerhet

Vi gör allt för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter inom ramen för gällande dataskyddslagar och tekniska möjligheter.

Dina personuppgifter kommer att överföras krypterade med oss. Detta gäller för dina beställningar och även för kundinloggningen. Vi använder kodsystemet SSL (Secure Socket Layer), men vill påpeka att dataöverföring över Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

För att säkra dina uppgifter upprätthåller vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 32 GDPR, som vi kontinuerligt anpassar till den senaste tekniken.

Vi garanterar inte heller att vårt erbjudande kommer att vara tillgängligt vid vissa tider; Funktionsstörningar, avbrott eller fel kan inte uteslutas. Servrarna vi använder är noga backas upp på en regelbunden basis.

8:a       Överföring av data till tredje part, ingen dataöverföring till länder utanför EU

I princip använder vi endast dina personuppgifter inom vårt företag.

Om och i den mån vi involverar tredje parter i samband med utförandet av kontrakt (t.ex. logistiktjänsteleverantörer), kommer de endast att ta emot personuppgifter i den utsträckning som överföringen är nödvändig för motsvarande tjänst.

I händelse av att vi lägger ut vissa delar av databehandlingen på entreprenad ("orderbehandling"), förpliktar vi orderbehandlare enligt avtal att endast använda personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddslagarna och för att garantera skyddet av uppgifternas rättigheter ämne.

En dataöverföring till organ eller personer utanför EU utanför det fall som nämns i denna förklaring i 4 § sker inte och är inte planerad.

9       Dataskyddsombud

Om du har några frågor eller funderingar om dataskydd, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud:

Fru Selda Özbünar