Användarvillkor

I. Allmänna villkor

1 § Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för alla avtal som du sluter med oss som leverantör (Selda Özbünar) via webbplatsen www.carpet1001.de. Om inte annat avtalats motsägs inkluderingen av dina egna villkor som kan ha använts.

(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som till övervägande del varken är kommersiella eller egenföretagare. En företagare är varje fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som vid ingåendet av en juridisk transaktion utövar sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

2 § Ingående av kontrakt

(1) Avtalets föremål är försäljning av varor.

(2) Så snart respektive produkt publicerats på vår webbplats, lämnar vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal under de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Avtalet ingås via online kundvagnssystemet enligt följande:
De varor som är avsedda för köp läggs i "varukorgen". Du kan använda motsvarande knapp i navigeringsfältet för att ta fram "varukorgen" och göra ändringar där när som helst.
Efter att du har ringt upp sidan "Kassa" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och fraktvillkor, kommer all orderdata att visas igen på orderöversiktssidan.
Om du använder ett omedelbart betalningssystem (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Efterskottsbetalning, Sofort) som betalningsmetod kommer du antingen till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller så kommer du först till webbplatsen av leverantören av det omedelbara betalningssystemet vidarebefordrade.
Om du vidarebefordras till respektive direktbetalningssystem, gör lämpligt val eller ange dina uppgifter där. Du kommer då tillbaka till orderöversiktssidan i vår webbutik.
Innan du skickar beställningen har du här möjlighet att kontrollera alla detaljer igen, ändra dem (även via webbläsarens "tillbaka"-funktion) eller ångra köpet.
Genom att skicka beställningen via knappen "Beställning med betalningsskyldighet" förklarar du ett juridiskt bindande godkännande av erbjudandet, varvid avtalet ingås.

(4) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående är delvis automatiserad via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du har lagrat hos oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och i synnerhet inte förhindras av SPAM-filter.

§ 3 Retentionsrätt, Äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt i den mån det gäller anspråk från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

§ 4 Garanti

(1) De lagstadgade garantirättigheterna gäller.

(2) Som konsument uppmanas du att kontrollera varan med avseende på fullständighet, uppenbara defekter och transportskador omedelbart vid leverans och att meddela oss och speditören om eventuella reklamationer så snart som möjligt. Om du inte gör det har detta ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

5 § Lagval

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån detta inte tar bort det skydd som ges av de tvingande bestämmelserna i lagen i den stat där konsumenten har hemvist (förmånsprincipen).

(2) Bestämmelserna i FN:s försäljningskonvention gäller uttryckligen inte.
II Kundinformation

1. Säljarens identitet

Selda Özbünar
Schwabacher Strasse 85
90439 Nürnberg
Tyskland
Telefon: 091189275805
E-post: info@carpet1001.de


Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), tillgänglig på https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. Information om kontraktets bildande

De tekniska stegen för ingående av kontraktet, ingåendet av själva kontraktet och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med bestämmelserna "Kontraktets ingående" i våra allmänna villkor (del I.).

3. Kontraktsspråk, kontraktstextlagring

3.1. Avtalsspråket är tyska.

3.2. Vi sparar inte hela kontraktstexten. Innan beställningen skickas via varukorgssystemet online kan avtalsuppgifterna skrivas ut med webbläsarens utskriftsfunktion eller sparas elektroniskt. Efter att vi har tagit emot beställningen kommer beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansförsäljningsavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.

4. Väsentliga egenskaper hos produkten eller tjänsten

De väsentliga egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsmetoder

5.1. Priserna som anges i respektive erbjudanden samt fraktkostnader representerar totalpriser.De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2. Fraktkostnaderna ingår inte i köpeskillingen. De kan ringas upp via en motsvarande märkt knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och står dig dessutom för, om inte fri leverans har utlovats.

5.3. Om leveransen sker till länder utanför Europeiska Unionen kan vi ådra oss ytterligare kostnader som vi inte är ansvariga för, såsom tullavgifter, skatter eller avgifter för penningöverföring (bankernas överförings- eller växelkursavgifter), som du måste stå för. Du måste också stå för eventuella kostnader för överföring av pengar i de fall leverans sker i ett EU-medlemsland, men betalningen har initierats utanför Europeiska Unionen.

5.4. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.5. Om inte annat anges för de enskilda betalningssätten, förfaller betalningsanspråken från det ingångna avtalet till betalning omedelbart.

6. Leveransvillkor

6.1. Leveransvillkoren, leveransdatum och eventuella befintliga leveransbegränsningar finns under motsvarande knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande.

6.2. Såvitt du är konsument är det reglerat i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de varor som säljs under transporten först övergår till dig när varan överlämnas, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte nämnts av företagaren eller annan person som utsetts att utföra transporten.

7. Lagstadgade garantirättigheter

Ansvaret för defekter baseras på "Garanti"-bestämmelsen i våra allmänna villkor (del I).

Dessa villkor och kundinformation har skapats av Händlerbunds advokater som är specialiserade på IT-rätt och som ständigt kontrolleras för juridisk överensstämmelse. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och är ansvarigt i händelse av varningar. Du kan hitta mer information om detta på: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

senaste uppdatering: 07.12.2017