odcisk

Identyfikacja legalnego dostawcy:

Selda Özbünar
dywan1001
Schwabacher Straße 85
90439 Norymberga
Niemcy
Telefon: 091189275805
E-mail: info@carpet1001.de
NIP: DE311060241


Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platformę OS), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).