Servicevoorwaarden

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als leverancier (Selda Özbünar) via de website www.carpet1001.de sluit. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het opnemen van eventueel gehanteerde eigen voorwaarden tegengesproken.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit uitoefent.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij een bindend aanbod om een contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld.

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de pagina met het besteloverzicht.
Als u een direct betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Achteraf betalen, Sofort) als betalingsmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of u wordt eerst naar de website geleid van de aanbieder van het instant betalingssysteem doorgestuurd.
Als u naar het betreffende instant-betalingssysteem wordt doorgestuurd, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. U wordt dan teruggeleid naar de besteloverzichtspagina in onze onlineshop.
Voordat u de bestelling plaatst, heeft u hier de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.
Door het plaatsen van de bestelling via de knop "bestelling met betalingsverplichting" verklaart u de rechtsgeldige aanvaarding van het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch is gegarandeerd en met name niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de expediteur te melden. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 5 Rechtskeuze

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover dit de bescherming niet wegneemt die wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Selda Özbunar
Schwabacher Strae 85
90439 Neurenberg
Duitsland
Telefoon: 091189275805
E-mail: info@carpet1001.de


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. Informatie over de totstandkoming van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Sluiten van het contract" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens met de afdrukfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.

4. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

5. Prijzen en betaalmethoden

5.1. De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn de totale prijzen, inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is beloofd.

5.3. Als de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen we extra kosten maken waarvoor we niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldovermakingskosten (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de banken), die u moet dragen. Ook in het geval dat de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd, moet u de eventuele kosten dragen voor het overmaken van geld.

5.4. De voor u beschikbare betaalmethoden worden onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.

5.5. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen die tijdens verzending zijn verkocht, pas op u wordt overgedragen wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een ander aangewezen persoon opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van de zending.

7. Wettelijke garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in IT-recht en voortdurend worden gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

laatste update: 07.12.2017